Obnova 2021


V roce 2021 bylo v opraveném gotickém sklepě otevřeno muzeum Pasovar

bylo také zahájeno statické zajištění havariního stavu obvodových stěn a konzervace omítek věže a přilehlého jižního paláce tvrze