Muzeum Pasovary

Pokud se chcete dozvědět o Pasovarech více, jste zváni do našeho muzea.

Vstupné: dobrovolné formou příspěvku do vypsané veřejné sbírky