Obnova 2020

V roce 2020 bylo dokončeno statické zajištění gotických sklepů.