Veřejná sbírka

Od roku 2018 probíhá statické zajištění tvrze. Do této chvíle se povedlo částečně zrekonstruovat dva gotické sklepy. Při archeologickém průzkumu NPÚ byl objeven zbytek černé kuchyně vestavěné do klenby gotického paláce. Pravidelně se odstraňují náletové dřeviny ze zbytků tvrze. Probíhá příprava rehabilitace a následného zpřístupnění původní gotické věže tvrze. V budoucnu bychom rádi do věže umístili expozici předmětů nalezených během průzkumů a prací na tvrzi a v jejím okolí. Dále je v plánu stavebně-historický průzkum renesančního paláce a jeho dostavba.

Obnova tvrze 2018-2020

Práce probíhají s finanční podporou Ministerstva kultury ČR. Podmínkou získání dotace je finanční spoluúčast žadatelů. Pokud se Vám myšlenka záchrany tvrze z 14. století líbí, podpořte nás příspěvkem prostřednictvím spolkem vyhlášené veřejné sbírky (KUJCK 95975/2020).

Číslo účtu veřejné sbírky: 2401833766/2010