Dotace Jihočeského kraje

Jihočeský kraj schválil vlastníkům zříceniny tvrze Pasovary ze svého rozpočtu poskytnutí dotace ve výši 25 000,- Kč z dotačního programu Jihočeského kraje Kulturní dědictví op. č. 4 – Předprojektová příprava, 1. výzva pro rok 2021 na realizaci projektu „Zřícenína tvrze Pasovary – SHP, inventarizace renesančního paláce“

Tímto děkujeme Jihočeskému kraji za poskytnutou podporu.

(povinná publicita stanovená poskytovatelem dotace)