Obnova 2022

v roce 2022 probíhalo statické zajištění východní stěny věže a přilehlého jižního paláce tvrze. Došlo také k plánovanému zastřešení černé kuchyně